Skolen for Healing

REIKIS HISTORIE

 

Der er mange historier om, hvordan Usui Sensei fik Reikienergien kanaliseret, men at han modtog denne Oplysning efter enogtyve dages faste på bjerget Kurama i marts 1922, er der enighed om. Ellers siges han at være kristen, buddhist, universitetsuddannet, uuddannet – og alt derimellem. Det siges også, at han initierede alle elever forskelligt, at initieringerne var en fortløbende praksis for Reikihealere, som dermed holdt deres kanal ren og åben – og det siges, at Mikao Usui Sensei også fjerninitierede sine Reikielever. 

William Lee Rand er en amerikansk Reikimester, som har en mere fri form for Reiki end den, der oprindeligt blev introduceret til Vesten af Hawayo Takata, som modificerede Reiki og forenklede den, så den skulle passe til den vestlige livsstil. Det var både rigtigt og visionært set af hende på dét tidspunkt i verdenshistorien. Men nu er vi et andet sted. William Le Rand skriver om Reikis historie på sin hjemmeside reiki.org: ”Mange mener, at Mikao Usui eller Usui Sensei, som vi ærbødigt nævner ham, var skaberen af Reiki, og at ordet Reiki kun gælder for den helbredende modalitet, som han opdagede og udviklede. Men når man forsker i de faktiske omstændigheder vedrørende oprindelsen af Reiki som en helbredende modalitet, finder vi, at før Usui Sensei udviklede sin stil af Reiki, var der mindst fire andre stilarter af Reiki-healing, der blev praktiseret i Japan. Disse oplysninger stammer fra Hiroshi Doi Sensei og fra Toshitaka Mochitzuki Sensei, to japanske Reiki-forskere.”

 

Både William Lee Rand og Reikimesteren Frank Arjava Petter har i deres bøger om Reiki gengivet afskrift fra Usuis gravsten. Denne indskrift i gravstenen er vel noget af det tætteste, man kommer på en kilde, som ikke er influeret af, at en historie om Mikao Usui og Reiki skal passe ind i nogen bestemt Reikiretning. Nedenfor er et uddrag:

 

Reikis vej til Vesten

Usui Sensei initierede blandt andet en læge fra flåden; Chujiro Hayashi. Han videreførte delvist Usui Senseis principper, men forenklede også visse af dem. Samtidig tilføjede han elementer som f.eks. de faste håndpositioner, der var til studerende, som ikke kunne skanne klienter (dvs. føle energi) med deres hænder og dermed mærke, hvor de skulle placere deres hænder og kanalisere Reiki.

Hayashi initierede 1936-37 Hawayo Takata til Reiki Shoden, Okuden og Shinpiden (Reiki I, Reiki II, Reikimester). Takata, der var bosat på Hawaii, kom til Japan for ordne familieforhold i forbindelse med hendes forældres død. Mens hun var i Japan, blev hun indlagt på hospitalet med bl.a. en tumor, galdesten og astma. I stedet for at lade sig behandle på hospitalet, valgte hun Hayashis klinik, da hun hørte om den. I løbet af nogle måneder blev hun helbredt, og hun blev initieret til Reiki og blev i et års tid og hjalp på klinikken.

Hayashi besøgte hende, da hun i 1937 tog tilbage til Hawaii. På grund af sin militære fortid, blev han pålagt af det japanske militær at udspionere bl.a. om amerikanernes militærbaseforhold på Hawaii. Da han ikke kunne få sig selv til det, måtte han begå æresrelateret selvmod, seppuku. Det skete i maj 1940.

Efter krigen fik Japan indført strenge restriktioner bl.a. hvad udøvelsen af healing angik. Det originale Reikiselskab, der videreførte Usui Senseis Reiki ville ikke underlægge sig og forblev derfor udøvende som en lille, lukket privat gruppe. Derfor svandt Reiki noget ind i glemslen, indtil den kom tilbage til Japan via de vestlige Reikimestre, som opsøgte landet for at forske i Reiki.

Takata valgte en vej for Reiki, hvor hun initierede meget få mestre, forenklede Reiki yderligere og satte beløbet på 10.000 dollars for en Mestergrad. Iris Ishikuro, som blev initieret Mester af Takata, brød med dette strenge system og begyndte efter Takatas død i 1980 at tilbyde Reikiestergraden til meget lavere omkostninger. Så næst efter Takata er Iris Ishikuro den, der har betydet mest for udbredelsen af Reiki.

BILLEDE: USUIS MINDESTEN. TEKSTEN NEDENFOR ER ET UDDRAG FRA DEN:

” Usui Sensei blev født den 15. august 1865. Efter at have haft en vanskelig barndom, studerede han hårdt, og hans evner var langt overlegene de medstuderendes.

Han rejste til Europa og Amerika; og har også studeret i Kina. Trods hans gode evner, havde han dog ikke altid succes i livet. Selv om hans vilkår ofte bød ham at leve et uheldigt og fattige liv, stræbte han for at hærde sin krop og sind uden at lade sig gå på af vanskelighederne.

En dag, klatrede Usui Sensei op på Kuramabjerget, hvor han begyndte at gøre bod, mens han fastende. Pludselig på den enogtyvende dag mærkede han et stort lys over sit hoved, og på samme tid, som han blev åndeligt vækket, erhvervede han Reikihelbredelsen. Da han prøvede den på sin egen krop og senere på medlemmer af sin familie, bragte det en øjeblikkelig resultat på dem.

Ud fra overbevisningen om, at: "Det er meget bedre at give denne magt bredt til en masse mennesker i verden og nyde det blandt dem, end at holde det udelukkende til familiemedlemmer," flyttede Usui Sensei sin bolig til Aoyama Harajuku, Tokyo i april 1922 og etablerede et institut, hvor Reiki-metoden blev instrueret åbent for offentligheden og behandlingen blev givet. Folk kom der fra nær og fjern for at bede om hans vejledning og helbredelse, og de samlede sig i store flokke udenfor.

Tokyo havde en meget stor brand forårsaget af et stort jordskælv i Kanto-distriktet i september 1923, hvor der var sårede og syge mennesker overalt. Usui-Sensei følte en dyb bekymring over det, og han engagerede sig i helbredelsen af de sårede og gik rundt i byen hver dag. Vi kan næsten ikke beregne, hvor mange personer, der blev reddet fra døden med hans hengivenhed (…)

Derefter blev hans træningscenter for lille til at modtage de besøgende, så han byggede et nyt hus i Nakano uden for byen i februar 1925. Som hans ry fik højere og højere anerkendelse, blev det ofte, at han modtog et tilbud om engagement fra alle steder i hele nationen. I overensstemmelse med disse anmodninger rejste han til Kure og Hiroshima, derefter til Saga og nåede Fukuyama. Det var på kroen, hvor han opholdt sig på sin vej, som han brat ramtes af et slagtilfælde, og han døde i en alder af toogtres.”

 

Skolen for healing v. David Læby Henningsen, Højmarksvej 9, 2600 Glostrup. Tlf.: 50 42 59 70. Send besked gennem kontaktformularen
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk